Heer Hanuman

January 30, 2018 No Comments

Jai Sri Ram,
Hanuman Ji, de machtige Aap die Heer Rama geholpen heeft in zijn expeditie tegen de kwade krachten, is een van de meest populaire idolen in het Hindoeïstische pantheon. Verondersteld om een incarnatie van Shiva te zijn, wordt Hanuman aanbeden als een symbool van fysieke kracht, doorzettingsvermogen en toewijding. Het verhaal van Hanuman in Ramayana waar hij de verantwoordelijkheid nam om Rama’s vrouw Sita die ontvoerd was door Ravana, de demoon koning van Lanka te lokaliseren. Hanuman staat bekend om zijn verbazingwekkende vermogen om te inspireren en alle ingrediënten die nodig zijn om beproevingen onder ogen te komen en om obstakels te overwinnen.

De noodzaak van een Simian Symbool
Hindoes geloven in tien incarnaties van Vishnu onder een veelheid van goden en godinnen. Een van de incarnaties van Vishnu is Rama, die werd opgericht om Ravana, de kwade heerser van Lanka te vernietigen. Om Rama te helpen, beval de Heer Brahma enkele goden en godinnen om de incarnaties van Vanara’s oftewel apen te nemen. Indra, de god van de oorlog en het weer was gereïncarneerd als Bali; Surya, de zonnegod als Sugriva; Vrihaspati, de leermeester van de goden, zoals Tara, en Pavana, de god van de wind werd geboren als Hanuman, de wijste, snelste en sterkste van alle apen. 

De geboorte van Hanuman
Het verhaal van de geboorte van Hanuman gaat als volgt: Vrihaspati had een bediende genaamd Punjikasthala, die werd vervloekt tot de vorm van een vrouwelijke Aap, een vloek die alleen kon vernietigd worden als ze geboorte zou geven aan een incarnatie van Shiva. Herboren als Anjana, voerde ze intense boetedoeningen uit om Shiva gelukkig te maken, zodat hij uiteindelijk de zegen zou geven om de vloek die over haar uit was gesproken te genezen. Agni, de god van het vuur, gaf de koning van Ayodhya genaamd Dasharath een schaal met heilige desserts, die hij moest delen onder zijn vrouwen, zodat ze goddelijke kinderen konden hebben. Een adelaar griste een deel van de pudding mee en liet het vallen waar Anjana aan het mediteren was. Pavana, de god van de wind, zorgde ervoor dat het belandde in haar uitgestrekte handen. Nadat ze het heilige dessert had gegeten, beviel ze van Hanuman. Zo is de Heer Shiva geïncarneerd als een Aap. Hanuman werd geboren door Anjana en door de zegeningen van Pavana, werd hij Hanuman’s peetvader.

Hanuman’s kindertijd
De geboorte van Hanuman zorgde ervoor dat de vloek van Anjana werd opgeheven. Voordat ze terugkeerde naar de hemel, vroeg Hanuman zijn over zijn leven in de toekomst. Ze verzekerde hem dat hij nooit zou sterven, en ze dat vruchten zo rijp als de opkomende zon, zijn eten zouden worden. Verward bij het zien van de gloeiende zon, wilde de baby Hanuman een hap ervan nemen, waardoor Indra hem sloeg met zijn bliksemschicht en slingerde hem naar de aarde. Maar Hanuman’s peetvader, Pavana droeg hem naar de onderwereld oftewel ‘Patala’. Toen hij vertrok van de aarde, snakte al het leven naar adem en smeekte Brahma hem om terug te keren. Om Pavana te sussen verleende ze veel gunsten en zegeningen over zijn pleegkind en dat maakte Hanuman onoverwinnelijk, onsterfelijk en super krachtig.

Hanuman’s onderwijs
Hanuman selecteerde Surya, de zonnegod als zijn leermeester, en benaderde hem met het verzoek om uit de Schriften te leren. Surya stemde hiermee in en Hanuman werd vervolgens zijn leerling, maar hij moest voortdurend in beweging blijven en zijn Guru volgen met het doorkruisen van de hemel, terwijl hij de lessen volgde. Met de fenomenale concentratie van Hanuman, lukte het hem om de Schriften te beheersen in 60 uur. Surya beschouwd de wijze waarop Hanuman zijn studie heeft volbracht als zijn collegegeld. Hanuman wilde de zonnegod echter meer dan dat schenken, en daarop antwoordde de zonnegod of Hanuman zijn zoon Sugriva kon helpen als minister en landgenoot.

Het aanbidden van de Apen God
Op dinsdag en in sommige gevallen op zaterdag, vereren veel mensen Hanuman en schenken ze offers aan hem. In tijden van nood, is het een gemeenschappelijk geloof onder de Hindoes, om de naam van Hanuman te chanten of zingen (zijn lied ‘’Hanuman Chalisa’’) en om ‘’Bajrangbali Ki Jai’’ te verkondigen (de overwinning naar uw bliksemschicht sterkte). Eens per jaar tijdens de volle maan dag van de Hindoe-maand Chaitra (april) bij zonsopgang, wordt Hanuman Jayanti gevierd om de geboorte van Hanuman te herdenken. Hanuman tempels behoren tot de meest voorkomende publiekelijke heiligdommen in het Hindoeïsme.

De kracht van toewijding
Het karakter van Hanuman leert ons de onbeperkte macht die in ieder van ons verschuilt ligt. Hanuman richt al zijn energie in de richting van de aanbidding van de Heer Rama, en zijn eeuwige toewijding maakte hem zodanig, dat hij vrijgesteld werd van alle lichamelijke vermoeidheid. Hanuman’s enige wens was om Rama te bedienen. Hanuman illustreert perfect de ‘Dasyabhava’ toewijding uit. Dit is een van de negen toewijdingsmanieren (dit betekent: de toewijding van meester en de knecht). Zijn grootheid ligt in zijn volledige samensmelting met zijn Heer, die ook de basis van zijn geniale kwaliteiten vormen.

Tags: , , , , , Vedisch

Leave a Reply

(required)

(required)


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.