Tag Archive

Waarom zijn er 108 kralen in een Mala (rozenkrans)

Waarom zijn er 108 kralen in een Mala (rozenkrans)

January 21, 2015 No Comments

Antwoord: Volgens de Upanishads ademt een persoon 21.600 keer per etmaal. Het is verdeeld in twee delen, dag en nacht. Overdag ademen we 10.800 keer en ‘s nachts 10.800 keer. Omdat het niet praktisch is voor ons om de naam van God bij elk adem te nemen, wordt aanbevolen op zijn minst 108 keer Zijn naam […]

De talloze overeenkomsten tussen Sri Krishna en Jezus Christus

De talloze overeenkomsten tussen Sri Krishna en Jezus Christus

December 26, 2014 No Comments

Wij kunnen uit de oude overleveringen van de mysteriën lezen over kleine en grote Lichtbrengers. Zij verschenen op het juiste moment in de wereld om de mensheid met haar verduisterde bewustzijn de reddende hand te reiken om haar voor nog verder afglijden te behoeden. Het is belangrijk te weten dat God geen religie heeft. Hij […]

Praktische devotionele dienst verrichten

Praktische devotionele dienst verrichten

November 17, 2014 No Comments

We moeten allemaal werken om ons brood te verdienen en om ons huis, gezin en dergelijke te onderhouden. Maar als we de resultaten van ons werk voor onszelf of voor degene die van ons afhankelijk zijn gebruiken, dan moeten we de karmische reacties die we daardoor oplopen aanvaarden. Krishna zegt in de Bhavavad Gita (3.9): […]

Kwaliteiten en plichten

Kwaliteiten en plichten

October 12, 2013 No Comments

Vedische handelen (2) Het verhaal dat het hoofdthema vormt heeft betrekking op de wedijver om de troon van Hastinapura, waar de oude dynastie van India was gezeteld. Omdat de jaloezie niet meer onder controle kan worden gehouden, wordt de dynastie tenslotte vernietigd. Pandu, de tweede zoon van Santanu, wordt koning omdat zijn oudere broer, Dhritarashtra, […]

Door tevreden te zijn met wat er is, bereik je het hoogste geluk

Door tevreden te zijn met wat er is, bereik je het hoogste geluk

September 18, 2013 No Comments

Wees tevreden Ontevreden zijn is per definitie negatief. Ga daarom aan de slag met het principe van pratipaksha bhavanam: negatieve gedachten omzetten In positieve. Telkens als je negatief over iets of iemand denkt ~ bijvoorbeeld als een ander iets heeft wat jij wilt ~ probeer je daar iets positiefs tegenover te zetten. Kijk naar wat […]

De 10 (Dasa Avatara) van Heer Vishnu

De 10 (Dasa Avatara) van Heer Vishnu

January 5, 2013 No Comments

Wanneer Dharma (gerechtigheid) in verval geraakt, en Adharma (ongerechtigheid) tot verheffing komt, o Bharata (Arjuna), dan verschijn Ik op aarde. Ik belichaam Mij dus van eeuw tot eeuw ter bescherming van het goede, ter vernietiging van het kwade, en tot herstel van rechtvaardigheid (Dharma). Bhagavad Gita, 4: 7 – 8 De volgorde van de verschijning […]

Wat is de oorsprong van de verschillende volkeren en hoe ben ik hier gekomen

Wat is de oorsprong van de verschillende volkeren en hoe ben ik hier gekomen

December 26, 2010 No Comments

Ieder mens vraagt zich wel eens af, of zal zich eens gaan afvragen: “Wat is de oorsprong van de verschillende volkeren en hoe ben ik hier gekomen?” Iedere cultuur kent zo zijn eigen verhalen om ons uit te leggen wie onze voorouders zijn. De moderne westerling kent het darwinisme dat verklaart dat de aap (mens) […]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.