Tag Archive

Parshurama Avatar – Heer Vishnu in de vorm van een Brahmaan en Kshatriya

Parshurama Avatar – Heer Vishnu in de vorm van een Brahmaan en Kshatriya

April 20, 2015 No Comments

De zesde avatar van Sri Vishnu Ji als Parshurama, Hij verscheen in de Tretayuga (tweede tijdperk) om de Kshatriya’s (de krijgers) te vernietigen. Koningen hadden de macht genomen van oorspronkelijke leiders. Heer Vishnu incarneerde als Parshurama en vernietigde alle Kshatriya’s die de mensen lastig vielen. Hij was de zoon van Renuka, Renuka stond bekend om […]

Goede opvattingen over man & vrouw relatie

Goede opvattingen over man & vrouw relatie

December 19, 2013 No Comments

In een socialistische staat is de idee dat niemand mag verhongeren, iedereen moet zijn voedsel krijgen en onderdak hebben. In het Vedische concept van grihastha (gezinsleven) wordt ook aanbevolen dat een getrouwd persoon erop toeziet dat zelfs een hond of kat die in zijn huis woont, niet verhongert. Zelfs deze lagere levende wezens moeten voedsel […]

Merites van het  Kastenstelsel

Merites van het Kastenstelsel

September 21, 2013 No Comments

Het kastenstelsel wordt vaak afgeschilderd als de ultieme horror. Aangeboren ongelijkheid is inderdaad voor ons een onaanvaardbaar aspect, maar dit sluit niet uit dat het systeem ook zijn verdiensten heeft gehad. (Daniélou 1975) wijst er echter op dat het systeem nooit zo lang had kunnen bestaan zonder bepaalde voordelen te hebben, met name: Elke kaste […]

Wat kan De Srimad Bhagavatam voor u betekenen?

Wat kan De Srimad Bhagavatam voor u betekenen?

October 17, 2010 No Comments

De Srimad Bhagavatam behoort tot de Purana litteratuur van India. De traditie vermeldt achttien Purana’s, waarvan de, beter bekend als de Srimad Bhagavatam, de vijfde is. De volgende onderwerpen worden behandeld in deze Purana’s. : 1. de schepping van het universum; 2. de vernietiging en herschepping ervan; 3. de afstamming en levensbeschrijvingen van goden en […]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.