Tag Archive

Het Hindoeïsme en de 18 Puranas

Het Hindoeïsme en de 18 Puranas

November 17, 2015 No Comments

Het Hindoeïsme is de oudste levende Religie ter wereld. Het Hindoeïsme is ook bekend onder de naam Sanatana Dharma of eeuwige wet, eeuwige religie. Het Hindoeïsme reikt spirituele waarheden en praktische lessen aan om de hoogste spirituele volmaaktheid te bereiken. Hindoes hebben hun Godsdienst ontvangen door openbaring. Het woord Veda komt van de Sanskrietwortel “ […]

De Sushruta Samhita beschrijft de chirurgie en de anatomie

De Sushruta Samhita beschrijft de chirurgie en de anatomie

November 8, 2015 No Comments

Ayurveda is ook wel bekend als de ‘wetenschap van bewustzijn ‘.  Het woord heeft zijn oorsprong uit twee termen uit het Sanskriet – “Ayus” en “Veda”.  Ayurveda betekent letterlijk kennis over het leven. Zij beveelt de maatregelen die moeten worden genomen in de routine levensstijl alsook de procedures voor de behandelingen en complete stelsel van […]

Vedische oplossing voor boosheid!

Vedische oplossing voor boosheid!

April 1, 2015 No Comments

Boosheid is een emotie, een gevoel waarmee iedereen wel eens te maken heeft. Boosheid gaat gepaard met emotionele spanning. Als u boos bent, verhoogt dat de bloeddruk en maakt dat het hart sneller gaat kloppen. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam op gevaar. Het “gevaar” hoeft niet altijd een werkelijke bedreiging te zijn; […]

Wel of niet stemmen?

Wel of niet stemmen?

March 17, 2015 No Comments

De essenties van een democratie is dat de verschillende belangen van het volk centraal staan bij de besluitvormingen. In de Veda’s, lag dit democratische principe al besloten. Een van de belangrijkste politicologen uit de Indiase geschiedenis was Kautilya (ook bekend als  Canakya, Chanakya of Visnugupta)  een leraar aan de Indiase universiteit Taksasila. Hij leefde van 350 […]

In de Veda’s moet staan dat er 333.333 goden zijn

In de Veda’s moet staan dat er 333.333 goden zijn

May 17, 2014 No Comments

Een leerling-brahmaan vroeg zijn leraar hoeveel goden er zijn. De Guru antwoordde, zoals ook ergens in de Veda’s moet staan: ’333.333.’ ‘O’, zei de leerling, maar hoeveel goden zijn er echt?’ ‘33’, zei de leraar. ‘O’, zei de leerling, ‘maar hoeveel goden zijn er echt?’ ‘Zes’, zei de leraar. ‘O’, zei de leerling, ‘maar hoeveel […]

Geen discriminatie tussen de lagere en hogere klassen van de mensen

Geen discriminatie tussen de lagere en hogere klassen van de mensen

April 8, 2014 No Comments

In de Veda’s staat dat de ziel niet aan enige materiële besmetting onderhevig is; ze is alleen tijdelijk bedekt. Deze bedekking moet verwijderd worden. Dan word je zuiver! Dat is de missie van het mensenleven: het verwijderen van de bedekking van deze materiële omgeving, tot spiritueel begrip komen en ons overgeven aan Krishna. Dan is […]

Hedendaagse stalkers onder aandacht van Laxmiguru

Hedendaagse stalkers onder aandacht van Laxmiguru

January 29, 2014 No Comments

De ontdekking van de Veda in het menselijk lichaam heeft bevestigd dat ieder mens de belichaming is van de Natuurwet. Door te zorgen voor de juiste vorm van onderwijs kan een ieder aspect voor het dagelijks leven bekroond worden met succes en met een probleemloos beroepslevens. Perfectie in het privéleven en in het beroep is […]

Volgens de Veda is een guru absoluut noodzakelijk!

Volgens de Veda is een guru absoluut noodzakelijk!

December 29, 2013 No Comments

Ieder mens op deze aarde, heeft zijn eigen doen en laten. Ieder doet zijn eigen ding en heeft een eigen leven. De één zal op zo’n manier leven en de ander zal op een andere manier leven. Des al niettemin moet ieder dit ook voor zichzelf bepalen. Want een ander persoon is niet te veranderen, […]

Onze rijkdom, innerlijke rijkdom en uiterlijke rijkdom

Onze rijkdom, innerlijke rijkdom en uiterlijke rijkdom

October 17, 2013 No Comments

  Onze rijkdom, innerlijke rijkdom en uiterlijke rijkdom. Sommige ouders van tegenwoordig beseffen niet dat het een levenstaak is om kinderen mentaal en fysiek sterk genoeg te maken voor deze wereld. Immers we leven in de ijzeren of kalitijdperk. Men zegt dat het kaliyuga begon bij de dood van Krishna op 17 februari 3102 v. Chr. […]

Dagelijks chanten van mantra zorgt voor minder stress; zondag

Dagelijks chanten van mantra zorgt voor minder stress; zondag

October 12, 2013 No Comments

Dagelijks chanten van mantra zorgt voor minder stress; zondag Zondag – voor rijkdom & gezondheid   Voordat je met de mantra begint dien je Shri Ganesh in gedachten te nemen. Lees vervolgens de volgende mantra op. Ohm Shri Ganeshaaye namah, aawaahayaami, sthaapayaami, poedjayaami, rakshaartham kratoh.  Houd je Isht (een aspect van de ene God) in […]

De legende van Ramayan, de ruimte beelden die door NASA-shuttle werden genomen

De legende van Ramayan, de ruimte beelden die door NASA-shuttle werden genomen

August 18, 2013 No Comments

De ruimte beelden die door NASA-shuttle werden genomen openbaren een geheimzinnige oude brug in de Straat Palk tussen India en Sri Lanka. De Ram’s Bridge of Rama Setu die, ook als Adam’s brug wordt  genoemd. Door de unieke kromming en samenstelling van de brug, weten we dat het door de mens gemaakt is. De brug […]

Vedische handelen kant van de waarheid

Vedische handelen kant van de waarheid

July 14, 2013 No Comments

Hoeveel hebben we in de loop van de afgelopen drie millennia geleerd als het gaat om het begrijpen en oplossen van ethische vraagstukken? Dat we in dit opzicht bedroevend onzeker zijn, wordt aangetoond door mensen die in het openbare leven liegen en bedriegen om begeerde doelen te bereiken. Zelfs wanneer het behoud van mensenlevens en […]

Over de mensen die roddelen

Over de mensen die roddelen

July 2, 2013 No Comments

Een gespannen mens zal altijd achterdocht koesteren jegens anderen. Tengevolge van stress is zijn bevattingsvermogen vernauwd waardoor hij/zij contact verliest met de elementen buiten zijn waarneming en zo tot verkeerde beslissingen komt. Hoe meer stress, hoe erger de situatie en hoe groter het aantal vijanden dat gecreëerd zal worden. Immers, het leven verkeert in een […]

Ontelbare universa is geen nieuws, maar een bevestiging

Ontelbare universa is geen nieuws, maar een bevestiging

January 8, 2013 No Comments

Het multiversum (of meta-universum, metaverse) is de hypothetische reeks van meerdere mogelijke universa (met inbegrip van ons universum) het geheel van ruimte en tijd, alle vormen van materie, energie en impuls en de fysieke wetten en constanten die hen regeren. De term werd bedacht in 1895 door de Amerikaanse filosoof en psycholoog William James. De verschillende universa binnen het […]

De 10 (Dasa Avatara) van Heer Vishnu

De 10 (Dasa Avatara) van Heer Vishnu

January 5, 2013 No Comments

Wanneer Dharma (gerechtigheid) in verval geraakt, en Adharma (ongerechtigheid) tot verheffing komt, o Bharata (Arjuna), dan verschijn Ik op aarde. Ik belichaam Mij dus van eeuw tot eeuw ter bescherming van het goede, ter vernietiging van het kwade, en tot herstel van rechtvaardigheid (Dharma). Bhagavad Gita, 4: 7 – 8 De volgorde van de verschijning […]

Volgens de Veda vergaat de wereld niet in 2012

Volgens de Veda vergaat de wereld niet in 2012

December 8, 2012 No Comments

Volgens de Maya kalender vergaat de wereld in 2012. De oude Maya’s hielden er een ingewikkelde kalender op na. Toen de Spanjaarden in de zestiende eeuw het Mayarijk in Zuid-Amerika veroverden, bleek dat de tijdstelling van de Maya’s niet zo eenvoudig te vertalen was naar de christelijke kalender. Wetenschappers kwamen er na lang onderzoek achter […]

Tags: ,
Mantra recitatie van Lakshmi-mata voor o.a. rijkdom & geluk

Mantra recitatie van Lakshmi-mata voor o.a. rijkdom & geluk

September 22, 2012 No Comments

Deze video bevat 11 herhalingen van Lakshmi’s Mantra voor het leren nauwkeurig uit te spreken van deze Mantra .108 herhalingen (of 1 mala) is aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Door Mantra’s te reciteren kunt u geholpen worden om alles te bereiken wat zelfs onmogelijk lijkt te zijn. Er is geen twijfel dat een wens niet vervuld kan […]

De Antyesthie Sanskaar (Uitvaartrituelen en -gebruiken binnen het Hindoeïsme)

De Antyesthie Sanskaar (Uitvaartrituelen en -gebruiken binnen het Hindoeïsme)

November 13, 2011 No Comments

Achtergrond De ‘moksha’ is voor Hindoes het moment van bevrijding uit de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. Maar voor die fase is bereikt kan het lichaam keer op keer sterven, maar blijft de ‘atma’ (ziel) reïncarneren in opeenvolgende levens. Middelen om moksha te bereiken Er zijn vier yoga’s of paden voor het bereiken van […]

Het duurt een tijd voor een zaadje ontkiemt en uitgroeit tot een korenhalm

Het duurt een tijd voor een zaadje ontkiemt en uitgroeit tot een korenhalm

November 9, 2011 No Comments

Ieder gaat op z’n eigen manier met verdriet om. De een is vooral een prater en zal steeds willen vertellen  over zijn verlies. Een ander is vooral aan het razen en tieren en grijpt razend snel naar de drank en weer een ander raakt helemaal in zichzelf gekeerd. Hevige verdriet en wanhoop zijn vaak moeilijke  […]

De 16 Vedische Sanskaar met een korte toelichting

De 16 Vedische Sanskaar met een korte toelichting

September 6, 2010 2 Comments

Volgens de Veda moet een mens planmatig te werk gaan, goede omstandigheden creëren, goede lichamelijke-, geestelijke- en karakter eigenschappen (helpen) ontwikkelen, regelmatige bijsturing verrichten en veel zorg besteden aan een nog te beginnen leven of aan het reeds geboren kind. Bij de mens wordt de vrouw gezien als de grond, de ontvanger van het zaad. […]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.